Jak To Działa?

Od roku 2003 jedną z czołowych imprez Festiwalu Nauki jest odbywająca się na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej impreza Jak to działa? Organizatorami tego kilkudniowego spotkania z techniką codziennego życia są studenci oraz pracownicy Wydziału Fizyki PW. W przygotowaniach i prezentacjach uczestniczą również inne Wydziały Politechniki Warszawskiej oraz firmy prywatne i państwowe. W prezentacjach 2003 r. uczestniczyło kilka tysięcy odwiedzających. Impreza została wybrana przez Telewizję Polską S.A. na studio bezpośredniej relacji „na żywo” w czasie godzinnego programu ogólnokrajowego i regionalnego. Równie duże było zainteresowanie zwiedzających imprezami Jak to działa? „Fizyka pod żaglami i skrzydłami”, “Fizyka i Technika w Medycynie” czy „Telefonia XXI wieku”.

W roku 2008 w ramach „Jak to działa” zorganizowana została interaktywna wystawa „Wielki Zderzacz Hadronów”, która po inauguracji na Wydziale Fizyki PW odwiedziła wiele miast na terenie Polski.

W roku 2010 kolejnym tematem była Energia XXI wieku.

W roku 2014 zaprezentowaliśmy w wielu miastach dokonania wybitnego polskiego fizyka Jana Czochralskiego w ramach wystawy „Kryształ Przyszłości”.